Επισκεφτείτε την ενότητα «Eπικοινωνία» για εγγραφή στη λίστα αποστολής περιοδικής ενημέρωσης της συμμαχίας.

Υπέγραψε και εσύ την έκκληση για σεβασμό του περιβάλλοντος.

Υπογράψτε τώρα!

Το πρόβλημα

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την εισαγωγή λιθάνθρακα από την Ουκρανία, την Κίνα ή/και την Αφρική, με σκοπό τη δημιουργία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με αυτό το καύσιμο. Μάλιστα, αυτή η τόσο αρνητική εξέλιξη παρουσιάζεται ως φιλική προς το περιβάλλον.

Η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή ήδη συμβαίνει και στη μάχη για την αντιμετώπισή της η χώρα μας έχει την υποχρέωση να μετέχει πιο ενεργά. Η Ελλάδα καλείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μειώσει αποτελεσματικά τις εκπομπές CO2 τα χρόνια που έρχονται. Για να το καταφέρει χρειάζεται η δημιουργία μιας βιώσιμης ενεργειακής πολιτικής, που θα δώσει έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση των ΑΠΕ και την βέλτιστη αξιοποίηση καθαρών τεχνολογιών. Μέσα σε αυτό το ενεργειακό σχέδιο, ο λιθάνθρακας, που θα εισάγεται μάλιστα από τρίτες χώρες, δεν έχει θέση.

Ο λιθάνθρακας είναι εξίσου ρυπογόνος με τον λιγνίτη, ενώ ακόμα και οι καθαρότερες τεχνολογίες που πλέον χρησιμοποιούνται δεν λύνουν το πρόβλημα

Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα στον πίνακα.

Εκπομπές CO2 από μια μονάδα ισχύος 500 MW ανά είδος και τεχνολογία καυσίμου

Είδος μονάδας Εκπομπές CO2 (τόνοι /MWh)
Τυπική μονάδα λιγνίτη 0,90
Άνθρακας με καθαρές τεχνολογίες 0,69 -0,74
Άνθρακας με καθαρές τεχνολογίες & βιομάζα 0,60 -0,65
Φυσικό άεριο 0,36
Φυσικό αέριο ή άνθρακας με καθαρές τεχνολογίες και CCS (δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα) 0,10
Ηλιακά – Αιολικά συστήματα 0

Πηγή: UK energy pla

Το πρόβλημα με τον λιθάνθρακα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστούμε ότι οι θέσεις εργασίας που πρόκειται να προσφέρει είναι σαφώς λιγότερες από αυτές που θα χαθούν εξαιτίας α) της κλιματικής αλλαγής1 , β) της ελλιπούς προώθησης των ΑΠΕ

Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα στον πίνακα.

Άμεσες θέσεις εργασίας ανά είδος ενεργειακής πηγής

Τομέας Θέσεις εργασίας ανά χρόνο και ανά TWh παραγόμενης ενέργειας
Πετρέλαιο 260
Φυσικό αέριο 250
Άνθρακας 370
Πυρηνικά 75
Υδροηλεκτρικά 250
Αιολικά 918 - 2400
Φωτοβολταϊκά 29500 – 107000

Πηγή: UK energy pla

 

1ETUC, Climate change and employment

 


This space is designed by Empty Space - Developed by Hellenic Internet - Hosted by FuzzFree