Υποστηρίζω την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών donate.spp.gr

Υποστήριξέ μας!

Προστατεύω την Πρέσπα

Υποστηρίζω την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) είναι τοπική περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τον Άγιο Γερμανό Πρεσπών. Αποστολή μας είναι η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών σήμερα και στο μέλλον.

Υποστηρίζοντας το έργο της ΕΠΠ, συμβάλετε και εσείς στη διαφύλαξη της μοναδικής περιοχής των Πρεσπών.

Οι δράσεις μας: Δουλεύουμε στη φύση για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων άγριας ζωής, πιέζουμε και κινητοποιούμε φορείς για τη δημιουργία θεσμών προστασίας, προωθούμε ήπιες μορφές ανάπτυξης, δουλεύουμε με τα παιδιά στα σχολεία, ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες στις φυσικές και πολιτιστικές αξίες της περιοχής.

Αντιλαμβανόμενοι ότι η προστασία της περιοχής απαιτεί συνεργασία και συντονισμένη δράση και στις τρεις χώρες που μοιράζονται την περιοχή (Ελλάδα, ΠΓΔΜ, Αλβανία) αναπτύσσουμε δράσεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο www.spp.gr


Έτος: 2016