ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ asfaltikaattikis.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ

Παραγωγή και εμπορία ασφαλτοσκυροδεμάτων και ασφαλτικών γαλακτωμάτων, καθώς και κατασκευή – συντήρηση οδοστρωμάτων.


Έτος: 2016