ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΤΟΥ afoistratou.gr

ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ.

* ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ - ΣΠΑΣΙΜΟ ΒΡΑΧΩΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΔΕΗ & ΟΤΕ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ *


Έτος: 2016